Kontakt: 976 63 621 /

Kardigan

- Kunnskap - Kvalitet - Kundeservice -

Utviklingsprosjekt av internsystem for Amedia Utvikling og drift av Brandsafe plattformen Utvikling av CMS moduler Leveranse av egenutviklet Facebook julekalender Utvikling og drift av Oiiku plattformen Utvikling og testing av Ventelo's internsystemer Integrasjon og utvikling av flere prosjekter Leveranse av interessent og eiendomsregister Utvikling av programvare for HoverState

Om Kardigan

Kardigan er et konsulentfirma som utvikler programvare og IT-løsninger for små og mellomstore bedrifter. Kjernekompetansen til Kardigan ligger innen utviking av komplekse web applikasjoner og integrasjon.

Kardigan drives av Kristian Lunde. Kristian har en mastergrad i informatikk fra høyskolen i Østfold og over 7 års arbeidserfaring. Han har jobbet både i Norge og internasjonalt, og har bred erfaring innen utvikling av avanserte web applikasjoner.

Kardigan AS ble etablert i juli 2012 som en videreføring av enkeltpersonsforetaket Lunde Development.

Organisasjonsnummer: 998 573 823 MVA

Kontakt

Tlf: 976 63 621 | E-post:

Besøksadresse

Rådmann Siras vei 1
1712 Grålum

Postadresse

Kardigan AS
Mørchsvei 3b
1726 Sarpsborg

Brandsafe

Brandsafe er et spennende firma som leverer et plakatløsninger for butikkkjeder i Norge og Europa. Løsningene er knyttet til en rekke av kjedenes kjernesystemer og forenkler prosessen med å lage et helhetlig uttrykk på kjedens promoteringsmateriell.

Brandsafe løsningen benyttes idag av blant annet G-Sport, Gmax og Intersport.

Kardigan er så heldige å få være hovedleverandør av programvaretjenester for Brandsafe.

Teknologier: PHP 5.3, MySQL, Gearman, jQuery, Zend Framework, Soap, Amazon RDS, Amazon EC2

Amedia

Kardigan bistod Amedia med utvikling av en to salgsmoduler i et eksisterende nettbasert løsning. En del av jobben innebar å integrere disse modulene i deres interne crm og salgsstøtteløsning. Modulene ble utviklet på en slik måte at samme modul med samme innhold kan benyttes på flere nettsteder samtidig.

Teknologier: PHP 5, MySQL, jQuery

Web: amedia.no

Ketil Koppang Landbruk- og Næringsmekling

Ketil Koppang Landbruk- og Næringsmekling har spesialisert seg på salg av herskaps og landbrukseiendommer. De kom til Kardigan med et behov for å få bedre oversikt over sine registrerte interessenter og eiendommer.

Kardigan stod for konseptutvikling og utvikling av et interessent og eiendomsregister. Ved hjelp av en avansert søke og matchingmotor kan de med sin nye løsning enkelt finne potensielle kjøpere til en eiendom eller eiendommer til en gitt interessent. Registeret er nettbasert og gir Koppang Landbruk mulighet til å sende ut informasjon om en eiendom til en eller flere interessenter samtidig som det analyserer mottakernes interessegrad for eiendommen.

Teknologier: PHP 5.3, MySQL, jQuery, Amazon EC2

Sempro

Våren 2012 bygget Sempro et nytt nettsted for et energiselskap. Dette nettstedet skulle ha sanntidspriser tilgjengelige og muligheten til å bestille leveranse av strøm fra de. For å kunne muliggjøre dette måtte nettstedet snakke med ElWin, et standard SOAP API mot intern-systemer som benyttes av en rekke energileverandører.

Her utviklet Kardigan et bibliotek skrevet med PHP5 og Zend Framework for kommunikasjon med ElWin tjenesten.

Teknologier: PHP 5, Zend Framework, Soap, MySQL

Web: sempro.no

Ventelo

Web: ventelo.no

Hos Ventelo arbeidet Kristian som en del av det interne utviklingsteamet og jobbet med oppgaver som oppgradering av de interne systemene fra PHP4 til PHP5, utvikling av enhetstester både for kode og "behaviour" samt utvikling av ny funksjonalitet.

Teknologier: PHP 4 & 5, MySQL, Oracle 11g, Soap, Unit-testing, Ruby, Cucumber

Inspiria Science Center

Kardigan bygget en julekalender for facebooksiden til Inspiria. Løsningen la automatisk ut nye spørsmål fra 1 - 24 desember, og sendte svar fra brukerne rett til Inspiria.

Teknologier: PHP 5, Heroku, Facebook SDK, Javascript

Web: inspiria.no

Meat

Web: meat.no

Prosjektet innebar rådgivning, applikasjonsarkitektur og utvikling av flere komplekse webløsninger.

Teknologier: PHP 5.3, MySQL, jQuery, Zend Framework

Onkel Estrup

Prosjektet innebærer å optimalisere, vedlikeholde, feilrette og videreutvikle en eksisterende webløsning.

Teknologier: PHP 5, MySQL, jQuery, Zend Framework

Tjenester

Integrasjon og webtjenester

Integrasjon er prosessen med å få to uavhengige systemer til å snakke med hverandre, gjerne via det som kalles et API. Kardigan har erfaring med både utvikling av slike API'er og integrasjon mot eksisterende systemer.

Nedenfor er noen av de tjenestene Kardigan har integrert mot:

Rådgivning

Kardigan sitter på tung kompetanse innen programmering, programvarearkitektur og og trer gjerne inn som en sparringspartner eller rådgiver for andre programvare-leverandører.

Webutvikling

Webutvikling er så mangt, det kan gå fra enkle nettsider til store komplekse løsninger. Kardigan jobber stort sett med de mer komplekse løsningene , der hyllevareløsninger ofte ikke strekker til.

Sms integrasjon

Kardigan tilbyr integrasjon og utvikling av SMS løsninger og er sertifisert integrasjonsparter av Intellipush Intellipush.com

Kardigan kan også mye om:

  • Applikasjonsarkitektur & design
  • Skalering & optimalisering
  • Databaser & NoSQL
  • Testing av kode og applikasjoner
  • Distribuert prosessering
  • Cloud computing

Favorittverktøy

Her på bruket har man selvsagt noen verktøy man trives bedre med enn andre, her er noen av de verktøyene vi benytter til daglig og trives god med:

- Kunnskap - Kvalitet - Kundeservice -